Naslovnica Proizvodi O nama Novo u ponudi Promocija Leksikon Katalog Kontakt Karijera u Satelit-tbm

O nama

U vrijeme kada su na podru�ju na�e regije osnovana poduze�a sa minimalnim osniva�kim kapitalom Satelit-tbm d.o.o. nije se razlikovao od velike ve�ine novonastalih tvrtki.

Za sve proizvode koji su prezentirani u ovom katalogu jedini smo i eskluzivni uvoznici direktno od proizvo�a�a. Gotovo svi proizvodi prikazani u katalogu pro�li su odgovaraju�e me�unarodno priznate testove ispitivanja kvalitete, a ve�ina ispunajava zahtjevni ISO 9994 standard.

Cilj nam je da postanemo pouzdani dobavlja�i svakom kupcu sa kojim zapo�injemo poslovne odnose.

Od svog osnutka Satelit-tbm d.o.o. nastoji integrirati raznovrsni asortiman proizvoda sa kojima nastoji postati nezaobilazan dobavlja� prodajnih mjesta koja nude na prodaju kvalitetne proizvode u skladu sa prepoznatljivim standardima. Zippo proizvodi, sinonoim pouzdanosti i kvalitete od 1992. godine osnova su �irokog ponu�enog asortimana kvalitetnih proizvoda koji je gotovo nemogu�e prona�i samo na jednom mjestu u bilo kojem ve�em europskom gradu.

Lista autoriziranih distributerstava po�inje 1992. godine kada smo po�eli poslovne odnose sa Zippo Manufacturing Company - USA. , Rizla International-GB 1993. Flamagas-SA Spain 1994, Denicotea-Germany 1995, Peterson of Dublin-Ireland 1997, Von Eicken GmbH � Germany 1997, Altadis U.S.A.Inc.-USA 1998, Vandermaliere n.v.-Belgium 1998, Imperial Tobacco �UK 1998, Orlik Tobacco Company A/S - Denmark 1998, Planta of Berlin - Germany 1999, Sarome CO, Ltd � Japan 2000, Tabacalera A.Turrent-Mexico 2001, Pollyflame Europe S.A. - France 2001.

Sa niti jednim od dobavlja�a nismo prekidali poslovne odnose, nego ih naprotiv pro�irivali i stabilizirali.

 
Zippo katalozi 2018
complete line

Copyright © 1992 - 2011 Satelit-tbm Sva prava pridr�ana
Naslovnica | O nama | Novo u ponudi | Promocija | Leksikon | Katalog | Kontakt | Karijera u Satelit-tbm